RTG ODDELENIE

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 1

prízemie, číslo dverí 102


Na RTG snímkovanie nie je potrebné sa objednať. Evidencia – registrácia pacienta na základe žiadanky a samotné vyšetrenia sa realizujú počas ordinačných hodín od 8.00 do 13.30 hod.

Na RTG vyšetrenie je nutné priniesť si so sebou žiadanku !


Informácia pre lekárov: Na žiadanke prosíme uviesť či RTG snímok treba napáliť na CD alebo je potrebný popis.

Informácia pre pacienta: V prípade napálenia RTG snímku na CD je poplatok 3 eurá. Platba iba v hotovosti.


Lekár MUDr. Belániková Adriana
Rádiologický technik Maráková Silvia
Telefónne číslo 0917 415 872
ADMINISTRATÍVA ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Pondelok 7.00 - 8.00 hod. 8.00 - 13.30 hod. 13.30 - 14.15 hod.
Utorok 7.00 - 8.00 hod. 8.00 - 13.30 hod. 13.30 - 14.15 hod.
Streda 7.00 - 8.00 hod. 8.00 - 13.30 hod. 13.30 - 14.15 hod.
Štvrtok 7.00 - 8.00 hod. 8.00 - 13.30 hod. 13.30 - 14.15 hod.
Piatok 7.00 - 8.00 hod. 8.00 - 13.30 hod. 13.30 - 14.15 hod.
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.

RTG vyšetrenie či ľudovo "röntgen" je základnou rádiologickou zobrazovacou metódou, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti takzvaných X-lúčov na vyhotovovanie statického obrazu častí ľudského tela. Ionizujúce žiarenie má rôzne biologické účinky, je však nevyhnutné k vyšetreniu. I z tohto dôvodu musí byť vždy indikované lekárom. Pre potreby pacientov je naše zariadenie vybavené skiagrafickým digitalnym röntgenovým prístrojom SIEMENS MULTIX IMPACT, ktorý umožňuje rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku a je zárukou značne nižšej radiačnej záťaže pre pacienta.

Spektrum ponúkaných vyšetrení:

  • RTG snímkovanie
  • lebky
  • prínosových dutín
  • hrudníka
  • horných a dolných končatín a ich častí
  • chrbtice
  • bedrových kĺbov a panvy
  • brucha

Neposkytujeme skiaskopické vyšetrenia.