KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 202


Lekár MUDr. Stríž Boris
Zdravotná sestra Kubalová Anna
Telefónne číslo 0948 672 211
ORDINAČNÉ HODINY
Piatok 7.00 - 12.00 hod.