CIEVNA AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 202


Lekár prof. MUDr. Šefránek Vladimír, CSc.
Zdravotná sestra Kubalová Anna
Telefónne číslo 0948 672 211
ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Utorok 7.00 - 13.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.