CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 203


Chirurgická ambulancia v ZRC 2 neordinuje do odvolania.


Mimo objednania sú vybavovaní pacienti s akútnym ochorením. O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.


Lekár MUDr. Hudák Peter
Zdravotná sestra Mgr. Palicová Katarína
Telefónne číslo 0903 454 691
ORDINAČNÉ HODINY
Utorok 9.00 - 15.00 hod.
Streda 9.00 - 15.00 hod.
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.