REHABILITAČNÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 1

2. poschodie, číslo dverí 301


V termínoch 28-29.7., 4.-5. a 11.-12.8.2021 rehabilitačná ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.


Zodpovedný lekár MUDr. Ležovičová Halka
Lekár MUDr. Kernerová Marta
MUDr. Richweisová Beáta
Zdravotná sestra Jurková Daniela
Telefónne číslo 0948 967 707
e-mail rehabilitacia.mbdulu@gmail.com
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Richweisová Beáta
Utorok 7.00 - 9.00 hod. MUDr. Kernerová Marta
Streda 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Kernerová Marta
Štvrtok 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Kernerová Marta
Piatok 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Richweisová Beáta
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.