REHABILITAČNÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 1

2. poschodie, číslo dverí 301


Zodpovedný lekár MUDr. Ležovičová Halka
Lekár MUDr. Kernerová Marta
MUDr. Richweisová Beáta
Telefónne číslo 0948 967 707
e-mail rehabilitacia.mbdulu@gmail.com
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Richweisová Beáta
Utorok 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Kernerová Marta
Streda 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Kernerová Marta
Štvrtok 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Kernerová Marta
Piatok 7.00 - 14.30 hod. MUDr. Richweisová Beáta
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.