PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

2.poschodie, číslo dverí 303-304


Lekár MUDr. Remiš Branislav
Zdravotná sestra Bc. Renáta Peťková
Telefónne číslo 0903 382 923
ORDINAČNÉ HODINY
ODBERY AMBULANCIA ADMINISTRATÍVA
Pondelok 6.30 - 7.00 hod. 7.00 - 14.30 hod. 14.30 - 15.00 hod.
Utorok 6.30 - 7.00 hod. 7.00 - 14.30 hod. 14.30 - 15.00 hod.
Štvrtok 6.30 - 7.00 hod. 7.00 - 14.30 hod. 14.30 - 15.00 hod.
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.