AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

MEDIANTO s. r. o.

BUDOVA ZRC 2

2. poschodie, číslo dverí 309 a 310


Odborný zástupca Mgr. Antónia Andrejková
Telefónne číslo 0908 610 680
ORDINAČNÉ HODINY
AMBULANCIA PRÁCA V TERÉNE AMBULANCIA
Pondelok 8.00 - 9.00 hod. 9.00 - 14.30 hod.
Utorok 9.00 - 14.30 hod. 14.30 - 16.00 hod.
Streda 8.00 - 9.00 hod. 9.00 - 14.30 hod.
Štvrtok 9.00 - 14.30 hod. 14.30 - 16.00 hod.
Piatok 8.00 - 9.00 hod. 9.00 - 14.30 hod.

Náplň práce

ADOS, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, je domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Základný rozsah poskytovaných ošetrovateľských výkonov:

  • ošetrovanie chronických a ťažko sa hojacich rán,
  • ošetrovanie preležanín, dekubitov a iných narušení celistvosti kože,
  • ošetrovanie vredov predkolenia,
  • podávanie injekcií a infúzií,
  • starostlivosť o epidurálny katéter,
  • cievkovanie (len ženy) a starostlivosť o močový katéter,
  • ostatné výkony v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti

Ambulancia slúži ako miesto prvého kontaktu s pacientom/klientom alebo jeho rodinným príslušníkom. Primárna zdravotná starostlivosť je poskytovaná v domácom prostredí pacienta.


Hradenie služieb

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je na základe tlačiva "Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti", ktoré vyplní všeobecný lekár na odporúčanie odborných lekárov.

Výkony poskytované terénnymi sestrami sú hradené zo zdravotného poistenia alebo na priamu platbu podľa zverejneného cenníka. Potrebné dokumenty na stiahnutie sú k dispozícií na webovej stránke www.medianto.sk