AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 1

prízemie, číslo dverí 101 a 102


Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste sa objednávali telefonicky alebo e-mailom na vopred určený čas.


Lekár MUDr. Koniarová Anna
MUDr. Hercová Miroslava
Prof. MUDr. Masár Oto
Zdravotná sestra Šalátová Lenka
Kadlecová Dana
Telefónne číslo 0948 747 501
e-mail praktik.mbdulu@gmail.com
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7.00 - 13.00 hod.
Utorok 7.00 - 15.00 hod.
Streda 7.00 - 17.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 14.00 hod.
Piatok 7.00 - 13.00 hod.
PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Utorok 13.00 - 15.00 hod.
Streda 11.00 - 14.00 hod.
Štvrtok 13.00 - 14.00 hod.
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.