INTERNÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 206


Lekár MUDr. Guttenová Katarína
Zdravotná sestra Mgr. Kalužanyová Paulína
Telefónne číslo 0903 453 670
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 6.30 - 15.00 hod.
Utorok 6.30 - 15.00 hod.
Streda 6.30 - 15.00 hod.
Štvrtok 6.30 - 15.00 hod. (vakcinačné centrum)
Piatok 6.30 - 15.00 hod.
prestávka na obed: 12.00 - 13.00 hod.
ODBERY
Pondelok 6.30 - 7.00 hod.
Utorok 6.30 - 7.00 hod.
Streda 6.30 - 7.00 hod.
Štvrtok 6.30 - 7.00 hod.
Piatok 6.30 - 7.00 hod.

Telefonické informácie pre pacientov ohľadom výsledkov a objednania je možné v čase od 12.00 - 14.00 hod. 

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred.


30 minút pred skončením ordinačej doby je čas na:
  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • dezinfekciu priestorov
Mimo objednania sú vybavovaní pacienti s akútnym ochorením. O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lakár ambulancie.


Interná ambulancia nenahrádza bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.