REHABILITÁCIE

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 1

1. poschodie, číslo dverí 207


Fyzioterapeuti Miklášová Dana
Jurištová Henrieta
Brachtýrová Bibiana
Pisarčíková Renáta
Telefónne číslo 0948 967 707
e-mail rehabilitacia.mbdulu@gmail.com
ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Pondelok 6.30 - 14.00 hod. 14.00 - 15.00 hod.
Utorok 6.30 - 14.00 hod. 14.00 - 15.00 hod.
Streda 6.30 - 14.00 hod. 14.00 - 15.00 hod.
Štvrtok 6.30 - 14.00 hod. 14.00 - 15.00 hod.
Piatok 6.30 - 11.30 hod. 12.30 - 13.30 hod.
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.