ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

Pneumologická ambulancia

ordinuje v ZRC 2 na 2.poschodí, číslo dverí 303-304. 

Tel.číslo 0903 382 923

OČKOVACIE CENTRUM

V prípade otázok, zmeny termínu, nahlasovania do zoznamu náhradníkov volajte v pracovnom čase na kontaktné číslo 0910 277 690


Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví