ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

DOVOLENKA - Fyleva

V termíne 29.8. - 4.9.2022 rehabilitačná a akupunktúrna ambulancia Fyleva neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - interná ambulancia

V termíne 29.8. - 5.9.2022 interná ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - MUDr. Porubanová, všeobecná ambulancia

V termíne 1. - 14.8. MUDr. Porubanová zo všeobecnej ambulancie neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Akútne stavy po telefonickom dohovore so sestrou rieši pondelky 1. - 8.8. všeobecná ambulancia MUDr. Koniarová v Hamuliakove, ostatné dni zastupuje všeobecná ambulancia MUDr. Hercová v ZRC 2.

DOVOLENKA - pneumologická ambulancia

V termíne 8. - 25.8.2022 pneumologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - reumatologická ambulancia

V termíne 15.8. - 2.9.2022 reumatologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA -  MUDr. Kernerová, rehabilitačná ambulancia

V termíne 16.8. - 2.9.2022 MUDr. Kernerová z rehabilitačnej ambulancie neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

OZNAM - všeobecná ambulancia

Všeobecná ambulancia je presťahovaná do budovy ZRC 2 na 1. poschodie, číslo dverí 209 a 210.Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví