ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

OZNAM - aktivity v telocvični na júl 2022

Zdravotná jóga
4.7. - 27.7.2022
cvičiteľka: Evka Nikodémová
pondelok, streda: 18.30 - 19.30 hod.
evenikodemova@gmail.com
0948 045 605

Bodywork
5.7. - 26.7.2022
cvičiteľka: Vladimíra Píšová
utorok: 18.30 - 19.30
hodvlada.pisova@gmail.com
0915 725 431

DOVOLENKA - rehabilitačná ambulancia

MUDr. Richweisová počas dní 1.7.,  4.7.,  8.7.,  11.7.2022 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

MUDr. Kernerová v termíne 19. - 20.7.2022 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. 

DOVOLENKA - gynekologická ambulancia

V termínoch 4.7.,  7. - 12.7.,  18.7.2022 gynekologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.
V súrnych prípadoch volajte na tel.č. 0910 735 137.

DOVOLENKA - logopedická ambulancia

V termíne 4. - 6.7.2022 logopedická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - neurologická ambulancia

V termíne 4. - 8.7.2022 neurologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - zubná ambulancia

V termíne 6. - 15.7.2022 zubná ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - pediatrická ambulancia UNsP Milosrdní bratia

V termíne 18.7. - 5.8.2022 pediatrická ambulancia UNsP Milosrdní bratia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - Fyleva

V termínoch 20. - 31.7.2022 a 29.8. - 4.9.2022 rehabilitačná a akupunktúrna ambulancia Fyleva neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - pediatrická ambulancia MEDMA

V termíne 21.7. - 4.8.2022 pediatrická ambulancia MEDMA (MUDr. Stahorská) neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - interná ambulancia

V termínoch 25.7. - 8.8.2022 a 29.8. - 5.9.2022 interná ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - pneumologická ambulancia

V termíne 8. - 25.8.2022 pneumologická ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

OZNAM - všeobecná ambulancia

Všeobecná ambulancia je presťahovaná do budovy ZRC 2 na 1. poschodie, číslo dverí 209 a 210.Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví