ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

DOVOLENKA - gynekologická ambulancia

V termíne 16.-17.09.2021 gynekologická ambulancia neordinujeme z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - rehabilitačná ambulancia, MUDr. Richweisová Beáta

V termíne 13.-17.09.2021 MUDr. Richweisová Beáta z rehabilitačnej ambulancie neordinujeme z dôvodu čerpania dovolenky.

DOVOLENKA - pediatrická ambulancia 2

Počas dní 13. a 14. 9. 2021 MUDr. Rašková neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V naliehavých prípadoch zastupuje MUDr. Krajňáková Hana, Hlavná 209, Rovinka v dopoludňajších hodinách. Pred návštevou lekára je nevyhnutné najskôr ambulanciu kontaktovať telefonicky 02/ 45 98 56 19.

Očkovacie centrum oznamuje, že záujemcovia o očkovanie 16+ sa môžu nahlásiť do zoznamu náhradníkov len osobne v našom očkovacom centre v ZRC 2 na 1. poschodí.

OČKOVACIE CENTRUM

V prípade otázok, zmeny termínu volajte v pracovnom čase na kontaktné číslo 0910 277 690


Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví