ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

DOVOLENKA - zubná ambulancia

V termíne 25. - 29.9. zubná ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. 

Akútne stavy po predchádzajúcom telefonickom dohovore zastupuje centrála v Bratislave na Štúrovej ulici 12, tel.č. 0911 061 313.

DOVOLENKA - MUDr. Hercová, všeobecná ambulancia

V nasledujúcich termínoch ambulancia MUDr. Hercovej neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. 

27.9. - 4.10.2023
9.10. - 13.10.2023
24.10. - 25.10.2023

Akútne stavy po predchádzajúcom telefonickom dohovore zastupuje MUDr. Porubanová, ambulancia všeobecného lekára UNsP Milosrní Bratia v Dunajskej Lužnej, tel.č. 0948 747 501.Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví