ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

DOVOLENKA - ambulancia Fyleva

V termíne 23.12.2022 - 8.1.2023 bude rehabilitačná a akupunktúrna ambulancia Fyleva zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

OZNAM - cukráreň MaMi

Tel. kontakt: 0908 978 412 Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví