ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

Očkovacie centrum oznamuje, že záujemcovia o očkovanie 16+ sa môžu nahlásiť do zoznamu náhradníkov len osobne v našom očkovacom centre v ZRC 2 na 1. poschodí.

OČKOVACIE CENTRUM

V prípade otázok, zmeny termínu volajte v pracovnom čase na kontaktné číslo 0910 277 690


Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví