ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

OZNAM - chirurgická ambulancia

Počas 22. týždňa bude chirurgická ambulancia ordinovať 30.5. a 1.6. - čas ostáva nezmenený.

OZNAM - neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia neordinuje v ZRC 2, prosíme pacientov, aby sa obrátili na neurologické ambulancie UNsP MB v Bratislave. Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM - NOVÉ RTG ODDELENIE

V budove ZRC 1 na prízemí, č.dvérí 102, podrobnosti nájdete v odseku RTG oddelenie.

OZNAM - NOVÁ CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

V budove ZRC 2 na 1. poschodí, č. dverí 203, podrobnosti nájdete v odseku chirurgická ambulancia.

Zelená Dunajská Lužná, nezisková organizácia 

Vážení priatelia, obchodní partneri, 

dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o poskytnutie 2% Vami zaplatenej dane právnických, alebo fyzických osôb za rok 2022.

Ako nezisková organizácia, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v Zariadení pre seniorov, máme možnosť prijať 2 % z dane právnických a fyzických osôb. 

Našim spoločným poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby so zreteľom na individuálny, etický a odborný prístup. Máme ambíciu byť značkou a pojmom v oblasti starostlivosti o sociálne a zdravotne odkázaných ľudí. Ponúkame preto dlhodobé partnerstvo pre tých, ktorí nám chcú v našom úsilí pomôcť. Z prostriedkov získaných touto cestou plánujeme vylepšiť a zútulniť prostredie zariadenia, zabezpečiť potrebné pomôcky pre rôzne druhy terapií a uspokojiť všetky potreby Vašich blízkych. Zrealizované projekty a nákupy budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke: www.zdl.sk 

Ďakujeme Vám a vážime si každú Vašu pomoc pre zlepšenie podmienok na zabezpečenie poskytovania sociálnej starostlivosti v našom zariadení. (Vyhláseniepotvrdenie a návod ako poukázať 2% otvoríte kliknutím na odkaz)

S úctou
Ing. Eugen Oltus
riaditeľ Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví