ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.


ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.

V roku 2009 sme spolu s manželkou a najbližšími založili neziskovú organizáciu ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.

Prostredníctvom tejto neziskovej organizácie sme v našej obci Dunajská Lužná chceli pomáhať v niektorých oblastiach verejného života. Podľa dôležitosti sa pustiť do oblastí, ktoré sa dajú zvládnuť v rámci možností.

Informovanosť občanov v obci považujeme za jednu z dôležitých a základných vecí. Preto ako prvé sa nám podarilo vydávať občasník Zelená Dunajská Lužná a to od roku 2010. Prvé čísla boli len vo formáre A5, ale na základe požiadaviek občanov sme formát zväčšili, zvýraznili farebne. Tento časopis splnil očakávania a bol čítaným občasníkom v našej obci. Poukazoval na kladné, ale i na záporné veci, na podujatia, aktivity, ktoré sa dejú v obci, predstavovali sme výnimočných ľudí žijúcich v Dunajskej Lužnej. Po rokoch nás vystriedal obecný časopis "Lužniansky spravodaj", do ktorého aj teraz pravidelne prispievame.

Okrem iného sme sa pustili do čistenia verejných priestranstiev, výsadby zelene a tvorby nových detských ihrísk. V ZŠ v Dunajskej Lužnej aj za finančnej pomoci VÚC sa nám podarilo spolu so žiakmi v rámci brigád vysadiť množstvo stromov, kríkov, a vytvoriť bylinkovú záhradku. Pri Zdravotno-relaxačnom centre sme tiež upravili zanedbané verejné priestory a vysadili stromy, kvety, trávnik. Doteraz sa o tieto priestory nezištne staráme. Na Kvetoslavovskej ulici spolu so susedmi sa nám podarilo vybudovať detské ihrisko. Zanedbané a veľmi znečistené priestranstvo vyčistiť, vysadiť trávou a drevinami. Následne v rámci projektu cez SPP sme zakúpili detské preliezky, šmýkľavky, lavičku, oplotenie a počas brigád dotvoriť toto pekné detské ihrisko, na ktorom raz až dvakrát do roka stále robíme brigády spolu s deťmi a následne si opečieme dobroty pri ohníku.

Nezabudli sme ani na deti, dospelých, rodiny. Pomohli sme pri organizovaní veľkých akcií v našej obci v roku 2018: "Cesta rozprávkovým lesom" a "Beh Dunajskej Lužnej". Boli to vydarené akcie, na ktorých sa zúčastnili stovky ľudí, celé generácie rodín aj z okolitých obcí. Pomohli nám aj dobrovoľníci, ktorí boli na stanovištiach či už ako rozprávkové bytosti alebo pri behu na štarte, v cieli i po trasách daných akcií. Zato im patrí veľká vďaka. V ďaších rokoch sme sa týchto akcií nezúčastnili pre ich časovú náročnosť.

Naši seniori, na ktorých sa často a ľahko zabúda, sa stali našou hlavnou cieľovou skupinou. Pre nich sme organizovali nespočetné množstvo spoločenských, kultúrnych a poznávacích aktivít.

Od novembra 2010 sme pravidelne pripravovali v Miestnom kultúrnom stredisku stretnutia pod názvom "Pondelky pre seniorov" v podobe prednášok, prezentácií, besied, voľných posedení, či malých kurzov šikovných rúk. Mávali sme ich pravidelne niekoľko rokov cez zimné obdobie od októbra do marca. V tejto aktivite "Pondelky pre seniorov" už momentálne nepokračujeme, i keď by bol stále veľký záujem, ale nie sú k dispozícií vhodné priestory, keďže priestory v MKS slúžia teraz deťom.

Pri stretávaní so seniormi nám napadli ďalšie aktivity a to celodenné zájazdy po Slovensku, Čechách, Maďarsku a Rakúsku. Spoznali sme tak krásne miesta Slovenska a okolitých krajín so sprievodcami v jarných a jesenných mesiacoch. Navštívili sme aj v mesiacoch december vianočné trhy v mestách či v mestečkách. Pri týchto jednodňových výletoch sme vstúpili napríklad aj do parlamentu vo Viedni, Budapešti, spoznali sme nádherné hrady a zámky, katedrály, kostoly, výstavy, unikáty rôznych technológií napríklad mlynov, výroby piva, skanzeny, parky a iné neopakovateľné miesta.

V zimných mesiacoch stále pripravujeme návštevy kultúrnych stánkov ako SND, RND, Nová scéna, či Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava a Štúdio L+S. Výber divadelných predstavení vyberáme tak, aby boli všetci spokojní a videli aktuálne nové predstavenia. Vstupenky sú zabezpečené vždy aj s autobusovou dopravou, čo je skvelé pre našich seniorov, keďže nás autobus pohodlne odvezie priamo pred divadlo a naspäť domov. Veríme, že sa podarí v tejto tradícií pokračovať a navštívime ďalších niekoľko vydarených divadelných predstavení.

Podrobnosti o pripravovaných akciách, nahlasovanie sa a iné informácie, môžete pravidelne sledovať na hlavnej stránke ZRC v časti - aktuality.