ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM

DOVOLENKA - gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia bude v termíne 4. - 6.3.2024 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.


OZNAM - dermatovenerologická ambulancia

Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých ordinuje v ZRC1 na prízemií, číslo dverí 100.

OZNAM - pediatrická amulancia, MUDr. Stahorská

Pediatrická ambulancia MEDMA, s.r.o. MUDr. Stahorská je presťahovaná do budovy
ZRC 2 na prízemie č.dverí 102, vedľa cukrárni.

Ďakujeme za pochopenie

Vytvorili sme príjemné prostredie pre všetkých pacientov a návštevníkov Zdravotno-relaxačných centier 1 a 2, ktoré je neštátne zdravotnícke zariadenie spojené s odbornými cvičeniami a relaxom. Nachádza sa na Lipnickej 2/A, 2/B v Dunajskej Lužnej medzi Hlavnou a Lipnickou ulicou.

Ing. Elena a Ing. Eugen Oltusoví