DÔLEŽITÉ OZNAMY

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie.

V sobotu 6.4.2019 sme sa pridali k akcii DEŇ ZEME, ktorú zorganizovala komisia OZ - pre životné prostredie a dopravu. Vďaka patrí za dobrý nápad a samozrejme všetkým, ktorí sa aktívne tejto akcie zúčastnili. V mene našej neziskovej organizácií Zelená Dunajská Lužná chceme poďakovať našim susedom na Kvetoslavovskej ulici, ktorí sa zišli v hojnom počte a vyčistili popri ceste zeleň od plastov, skla, plechoviek a iného odpadu, ktorý sme vytriedený odviezli na zberový dvor. Vyčistili sme spoločne aj detské ihrisko, povyrezávali konáre, ktoré zasahovali do cesty a rozšírili ju od nánosu blata. Výsledok je výborný !!!

Ďakujeme.