ZRC2 PREVÁDZKY

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenská sála či telocvičňa "Medeola" na 2. poschodí má rozlohu 153 m2. K tomuto priestoru patria i šatne so sprchami, toaletami pre ženy a mužov s rozlohou 60 m2. Priestor "Medeola" je vhodný aj na organizovanie seminárov, prednášok, besied, školení s možnosťou cateringu.

Samozrejme, do týchto priestorov patria hlavne rôzne druhy cvičenia, pohybu, tanec pre deti, ženy, mužov, ale i cvičenia pre budúce mamičky.

Dlhodobý alebo jednorazový prenájom priestorov bude zabezpečovať vedenie Zdravotno-relaxačného centra a to skupinám, jednotlivcom  alebo cvičiteľom.


Priestor ponúkame pre rôzne druhy malých spoločenských akcií a  cvičení. Na webovej stránke a na informačnej tabuli centra budú upresnené časy a informácie o prebiehajúcich aktivitách.  Objednávanie alebo ďalšie informácie na zrc@zrc.sk , alebo telefonicky na  telefónnom č. 0905 505 348,  0907 796 765 alebo priamo v kancelárii vedenia Zdravotno-relaxačného centra v Dunajskej Lužnej.