ZRC1 AMBULANCIE » VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA
AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA.

prízemie, č.dverí 101

Lekár:  MUDr. Koniarová Anna

MUDr. Takácsová Zuzana

MUDr. Hercová Miroslava

Sestra: Jurková Daniela

Tel.č. 0948 747 501

e-mail: praktik.mbdulu@gmail.com

 

 

ROZVRH ORDINAČNÝCH HODÍN

 

Pondelok :      7:00 –  13:00

07.00 -8.00

08.00 - 11.00

11.00 -13.00

Odbery

Akútni pacienti

Predpis liekov

Kontroly PN

Utorok:          7:00 – 15:00

07.00-08.00

08.00-11.00

11.00-13.00

13.00-15.00

Odbery

Akútni pacienti

Predpis liekov

Kontroly PN

Preventívne prehliadky – len objednaní pacienti

Streda:            7:00 – 17:00

07.00- 8.00

08.00-11.00

11.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.00

Odbery

Akútni pacienti

Preventívne prehliadky – len objednaní pacienti

Akútni pacienti

Preventívne prehliadky – len objednaní pacienti

Štvrtok:          7:00 – 14:00

07.00- 8.00

08.00-11.00

11.00-13.00

13.00-15.00

Odbery

Akútni pacienti

Predpis liekov

Kontroly PN

Preventívne prehliadky – len objednaní pacienti

Piatok:            7:00 – 13:00

 

07.00-08.00

08.00-11.00

11.00-13.00

Odbery

Akútni pacienti

Predpis liekov

Kontroly PN

 

Obedná prestávka v trvaní 30min v čase medzi 12.00 -13.00hod

Príchod na akútne vyšetrenie najneskôr 30 min pred skončením ordinačných hodín.

Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie rozvrhu ordinačných hodín.