ZRC1 AMBULANCIE » LOGOPEDICKÁ
LOGOPEDICKÁ AMBULANCIA

1. poschodie, č. dverí 209

Logopéd:

Mgr. Dominika Bernátová

PhDr. Inge Wiedermann

tel. kontakt: 0948 712 742

V súčasnosti nepríjmame nových pacientov. Za pochopenie ďakujeme.

ordinačné hodiny:

pondelok 8.00- 16.30 hod

utorok   8.00- 16.30 hod.

streda  8.00- 16.30 hod.


Obedňajšia prestávka 30 min. v čase od 12,00 - 13,00 hod.

e-mail: logoped.mbdulu@gmail.com

 

Važení rodičia, v našej ambulancii sa snažíme poskytovať logopedickú terapiu s cieľom čo najrýchlejšieho odstránenia problému Vášho dieťaťa. To si okrem Vašej intenzívnej domácej spolupráce vyžaduje aj dostatočný a častý počet terapeutických sedení v ambulancii. Aby mala terapia naozaj zmysel, nemôžeme prijať všetky deti, ktorých rodičia majú o logopédiu záujem, pretože by sa na rad dostali každých 6-8 týždňov.

 

V našej logopedickej ambulancii majú svoje miesto nie len deti ale aj ich rodičia, ktorí sú priamo počas práce s dieťaťom informovaní o postupe jednotlivých krokov terapie. Stávajú sa tak pre dieťa terapeutmi v jeho domácom prostredí, čím sa terapia narušenej komunikačnej schopnosti

stáva efektívnejšou.

Služby sú hradené zdravotnými poisťovňami. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok od všeobecného lekára.