ZRC 1 AMBULANCIE » PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

 

BUDOVA ZRC 1

1. poschodie, číslo dverí 200 a 201

 

Lekár MUDr. Tropek Patrícia
Zdravotná sestra Mgr. Blahová Magdaléna, Bc.
Telefónne číslo 0910 273 129
e-mail mblahova@milosrdni.sk