ZRC 1 AMBULANCIE » REHABILITAČNÁ AMBULANCIA
REHABILITAČNÁ AMBULANCIA

 

BUDOVA ZRC 1

2. poschodie, číslo dverí 301

 

Zodpovedný lekár MUDr. Ležovičová Halka
Lekár MUDr. Kernerová Marta
  MUDr. Richweisová Beáta
Zdravotná sestra Jurková Daniela
Telefónne číslo 0948 967 707
e-mail rehabilitacia.mbdulu@gmail.com
     
ORDINAČNÉ HODINY  
Pondelok 7.00 - 14.30 hod.  MUDr. Richweisová Beáta
Utorok 7.00 - 9.00 hod.  MUDr. Kernerová Marta
Streda 7.00 - 14.30 hod.  MUDr. Kernerová Marta
Štvrtok 7.00 - 14.30 hod.  MUDr. Kernerová Marta
Piatok 7.00 - 14.30 hod.  MUDr. Richweisová Beáta
     
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.