ZRC 1 AMBULANCIE » VŠEOBECNÁ AMBULANCIA
AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

 

BUDOVA ZRC 1

Prízemie, číslo dverí 101 a 102

 

Lekár MUDr. Koniarová Anna
  MUDr. Hercová Miroslava
  Prof. MUDr. Masár Oto
Zdravotná sestra Šalátová Lenka
  Mináriková Mária
Telefónne číslo 0948 747 501
e-mail praktik.mbdulu@gmail.com
   
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7.00 - 13.00 hod.
Utorok 7.00 - 15.00 hod.
Streda 7.00 - 17.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 14.00 hod.
Piatok 7.00 - 13.00 hod.
   
PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Utorok 13.00 - 15.00 hod.
Streda 11.00 - 14.00 hod.
Štvrtok 13.00 - 15.00 hod.
V čase rezervovanom pre preventívne prehliadky vyšetrujeme len objednanných pacientov.
   
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.