ZRC 1 AMBULANCIE » DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

 

BUDOVA ZRC 1

1. poschodie, číslo dverí 200 a 201

 

Lekár MUDr. Záhoráková Alena
Zdravotná sestra Macková Zlatica
Telefónne číslo 0910 273 129
e-mail diabetolog.mbdulu@gmail.com
     
ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Utorok 7.00 - 12.00 hod. 12.30 - 15.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 12.00 hod. 12.30 - 15.00 hod.
     
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.