ZRC 1 AMBULANCIE » DIABETOLOGICKÁ
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

 

BUDOVA ZRC 1

1. poschodie, číslo dverí 200 a 201

 

Lekár MUDr. Záhoráková Alena
Zdravotná sestra Macková Zlatica
Telefónne číslo 0910 273 129
e-mail diabetolog.mbdulu@gmail.com
     
ORDINAČNÉ HODINY  
Utorok 7.00 - 15.00 hod. odbery a edukácie len pre objednaných pacientov
Štvrtok 7.00 - 15.00 hod. vyšetrenia, konzultácie
     
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.