ZRC 2 AMBULANCIE » PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA
PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. poschodie, č.dv. 205

Psychológ :

Mgr. Gašparíková Marta

PhDr. Kolesárová Dagmar

tel. číslo:0948 909 021

e-mail: psycholog.mbdulu@gmail.com

Ordinačné hodiny


Piatok:   7,00 - 16,30 hod.

Obedňajšia prestávka 30 min. v čase od 12,00 - 13,00 hod.

 

Hradenie služieb

Služby sú hradené zdravotnými poisťovňami. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť
výmenný lístok od obvodného lekára, prípadne iného špecialistu (výnimkou je krízová intervencia).Náplň práce

Hlavnou náplňou psychológa je DIAGNOSTIKA, PREVENCIA a PORADENSTVO pre deti
a dorast v oblasti školskej zrelosti, špecifických porúch učenia, lateralitypozornosti
a pamäti. Taktiež sa venuje osobnostnému rastu a emocionálnemu prežívaniu dieťaťa.

U dospelej populácie sa psychológ zameriava na diagnostiku kognitívnych schopností a osobnosti,
prípadne poradenstvu pri záťažových situáciách (strese, depresii, úzkosti atď.).