ZRC 2 AMBULANCIE » REUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
REUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

 

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 202

 

Lekár MUDr. Smolenová Janka
Zdravotná sestra Kubalová Anna
Telefónne číslo 0948 672 211
e-mail reumatolog.mbdulu@gmail.com
     
ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Pondelok 7.00 - 13.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
     
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.