ZRC 2 AMBULANCIE » CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

 

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 203 a 204

 

Lekár MUDr. Kernerová Marta
Zdravotná sestra Jurková Daniela
Telefónny kontakt 0948 967 707
     
ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Utorok 9.00 - 14.00 hod. 14.00 - 15.00 hod.
     
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.