ZRC 2 AMBULANCIE » CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

1.poschodie, č.dv. 203-204

Lekár: MUDr. Marta Kernerová

Zdrav.sestra: Mgr. Jana Štefankovičová

 

Tel.č.: 0903 454 691

Ordinačné hodiny:

Utorok:       9,00h - 14,00h  14,00h - 15:00h administratíva

Streda:        7,00h - 8,00h

Štvrtok:       7,00h - 8,00h

Obedňajšia prestávka v čase od 12,00 - 12,30 hod.