ZRC 2 AMBULANCIE » LOGOPEDICKÁ AMBULANCIA
LOGOPEDICKÁ AMBULANCIA

 

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 205

 

Logopéd Mgr. Pacigová Mária
  PhDr. Wiedermann Inge
Telefónny kontakt 0948 712 742
e-mail logoped.mbdulu@gmail.com
   
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 8.00 - 16.30 hod.
Utorok 8.00 - 16.30 hod.
Streda 8.00 - 16.30 hod.
   
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 13.00 hod.

 

Važení rodičia, v našej ambulancii sa snažíme poskytovať logopedickú terapiu s cieľom čo najrýchlejšieho odstránenia problému Vášho dieťaťa. To si okrem Vašej intenzívnej domácej spolupráce vyžaduje aj dostatočný a častý počet terapeutických sedení v ambulancii. Aby mala terapia naozaj zmysel, nemôžeme prijať všetky deti, ktorých rodičia majú o logopédiu záujem, pretože by sa na rad dostali každých 6-8 týždňov.

Služby sú hradené zdravotnými poisťovňami. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok od všeobecného lekára.