PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 205


Psychológ Mgr. Urbanová Daniela, PhDr.
Kolesárová Dagmar, PhDr.
Telefónne číslo 0948 909 021
e-mail psycholog.mbdulu@gmail.com
ORDINAČNÉ HODINY
ambulancia objednaní pacienti
Štvrtok 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
Piatok 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
prestávka na obed: 30 min. medzi 12.00 - 12.30 hod.

Hradenie služieb


Služby sú hradené zdravotnými poisťovňami. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok od obvodného lekára, prípadne iného špecialistu (výnimkou je krízová intervencia).


Náplň práce

Hlavnou náplňou psychológa je DIAGNOSTIKA, PREVENCIA a PORADENSTVO pre deti a dorast v oblasti školskej zrelosti, špecifických porúch učenia, lateralitypozornosti a pamäti. Taktiež sa venuje osobnostnému rastu a emocionálnemu prežívaniu dieťaťa.

U dospelej populácie sa psychológ zameriava na diagnostiku kognitívnych schopností a osobnosti, prípadne poradenstvu pri záťažových situáciách (strese, depresii, úzkosti atď.).