NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 203 a 204


Lekár MUDr. Tóthová Zuzana
Zdravotná sestra Macková Zlatica
Urhoferová Oľga
pondelok
štvrtok, piatok
Telefónne číslo 0903 454 691
ORDINAČNÉ HODINY (pondelok, štvrtok, piatok)
Odbery 7.00 - 8.00 hod.
Ordinácie 7.00 - 14.00 hod.
Injekcie 8.00 - 9.00 hod.
Recepty 14.00 - 15.00 hod.
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.