NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 203 a 204


Lekár MUDr. Tóthová Zuzana
Zdravotná sestra Palagyiová Darina
Telefónne číslo 0903 454 691