CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 203 a 204


Lekár MUDr. Kernerová Marta
Zdravotná sestra Palagyiová Darina
Telefónne číslo 0903 454 691
ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Utorok 7.00 - 12.30 hod. 13.00 - 15.00 hod.
prestávka na obed: 12.30 - 13.00 hod.