CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

BUDOVA ZRC 2

1. poschodie, číslo dverí 203 a 204


Lekár MUDr. Kernerová Marta
Zdravotná sestra Jurková Daniela
Telefónny kontakt 0948 967 707
ORDINAČNÉ HODINY ADMINISTRATÍVA
Utorok 9.00 - 14.00 hod. 14.00 - 15.00 hod.
prestávka na obed: 12.00 - 12.30 hod.