» INTERNÁ
INTERNÁ AMBULANCIA

1. poschodie, č.dverí 201

Lekár:  MUDr. Katarína Sedláková

Odborný garant: MUDr. Klára Soláriková

Zdrav. sestra:

tel. č:0903 454 691

e-mail: praktik.mbdulu@gmail.com.


Ordinačné hodiny
Piatok:        07,00 - 13,00 hod.