AMBULANCIE » VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA
AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA.

prízemie, č.dverí 101

Lekár:  MUDr. Anna Koniarová

MUDr. Katarína Guttenová

MUDr. Jana Fülöpová

Zdrav. sestra:

Mgr. Katarína Palicová

Daniela Jurková

tel. č:0948 747 501

e-mail: praktik.mbdulu@gmail.com

 

Administratívne úkony, predpisy dlhodobo užívaných liekov vám vybaví sestra počas ordinačných hodín.

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas pre vyšetrenie chorých a čas určený pre preventívnu starostlivosť.

Prosíme o dodržiavanie ordinačných hodín a príchod na vyšetrenie najneskôr 30 min. pred ukončením ordinačných hodín, v prípade choroby je najvhodnejšie prísť na začiatok pracovnej doby.

 

obedňajšia prestávka 30 min. v čase od 11,30 - 12,30 hod.

Ordinačné hodiny

Ranné odbery denne 6,30 - 7,30

PONDELOK:

7:00 - 11:30

UTOROK:

10:00 – 16:00

STREDA:

7:00 - 11:30

ŠTVRTOK:

7:00 - 12:00

PIATOK:

7:00 - 12:00

Prevencia

PONDELOK:

12:30 – 15:00

UTOROK:

7:00 - 10:00

ŠTVRTOK:

12:30 – 15:00

PIATOK

12:30 – 15:00